Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Trefaldwyn a'r cylch
Trosedd a chosb
 
  Cyfraith a threfyn yn Trefaldwyn a'r cylch  
 

Dros flynyddoedd hir teyrnasiad y Frenhines Fictoria, cafwyd newid mawr yn agweddaur awdurdodau tuag at drosedd Montgomery gaolar cosbau a roddwyd i droseddwyr.

Yn y cyfnod hwn o lawer o newidiadau, cafwyd datblygiadau newydd hefyd yn y ffordd y byddai troseddwyr yn cael eu canfod ar ffordd y byddent yn cael eu trin.
Roedd Heddlu Sir Drefaldwyn yn un or heddluoedd cyntaf iw sefydlu yng Nghymru. Cafwyd nifer o achosion llys yn Nhrefaldwyn ei hunan ac yn safle Carchar y Sir y cafodd nifer o droseddwyr eu rhoi dan glo.

Cliciwch ar y dolenni a welwch chi yma am fwy o enghreifftiau...

Cachar y Sir
 
Achos Elizabeth Grist
a anfonwyd i Awstralia am saith mlynedd
 
 
Carchar y Sir
cartref llwm i droseddwyr Sir Drefaldwyn
 
 
 
 

Ewch i ddewislen Trefaldwyn

 

Yn l i dop
Ewch i ddewislen lleoedd