Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Llanfair-ym-Muallt
Cludiant
 
  Cludiant yn Llanfair-ym-Muallt ar cylch  
 

Cafodd y map sydd gyferbyn ei lunio yn 1836. Mae'n dangos tref Llanfair-ym-Muallt yn union cyn i Fictoria ddod yn frenhines. Roedd yr Afon Gwy wedi bod yn rhwystr i deithwyr ers canrifoedd ac felly roedd yn ffin gyfleus rhwng yr ardaloedd gwahanol. Roedd y lleoedd ller gellid croesi afonydd yn bwysig iawn, ac yma roedd y cymunedau'n tyfu, fel yn Rhaeadr, Llanfair-ym-Muallt a'r Gelli.

Er mwyn cael gwybod mwy am gludo yn yr ardal, dewiswch o'r rhestr..
.

 
 
Ffyrdd Dyrpeg
talu am gael mynd ar hyd y ffordd yn gynnar yng Nghyfnod
 
 
Coetsis a chludwyr
cludo gyda cheffyl ar hyd a lled yr ardal
 
 
Y rheilffordd yn dod
cysylltiadau rhwydwaith ehangach
 
 
Ffordd Llanfair-ym-Muallt
cymuned yn Nyffryn yr Afon Gwy
 
 

 

Yn l i'r top
Ewch yn l i dudalen ddewis Llanfair-ym-Muallt