Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Llanfair-ym-Muallt
Cludiant
 
  Cymuned newydd y rheilffordd  
 

Tyfodd cymuned newydd yn y man lle roedd Rheilffordd Canol Cymru a'r Rheilffordd Estyniad Canolbarth Cymru yn croesi'i gilydd. Gallwch weld ar y map 1888 hwn bod dwy orsaf wedi'u codi, un ar bob lein. Roedd hyn yn golygu y gallai teithwyr deithio ar un lein, disgyn yn Ffordd Llanfair-ym-Muallt er mwyn newid i'r lein arall, ac yna deithio ar hyd y lein honno.
Er mwyn cael gwybod am y nodweddion sydd rhifau ar y map, edrychwch isod.

 
 
  1. Roedd hen dir caeedig y Cwrt Llechryd arfer bod yn gartref ac yn gaer i ryw uchelwr pwysig. Roedd y lle'n 1000 o flynyddoedd oed pan adeiladodd y cwmni'r lein drwy ganol y tir, a dinistrio rhan o'r safle.  
  2. Rheilffordd Canolbarth Cymru (Central Wales Railway) o Craven Arms i Abertawe, enw'r orsaf oedd Gorsaf Ffordd Llanfair-ym-Muallt.  
  3. Rheilffordd Canol Cymru (Mid Wales Railway) o Lanidloes. Mae'r rheilffordd hon yn cysylltu Aberhonddu a'r Gelli. Gorsaf Llechryd oedd enw'r orsaf y pryd hynny.  
  4. Siedau Nwyddau. Roedd nwyddau'n cael eu cadw yma cyn eu hanfon ymlaen ar unrhyw un o'r ddwy lein.  
 

Yn 1887 adeiladwyd lifft er mwyn mynd r teithwyr a'u bagiau o un orsaf ac i fyny i'r llall. O 1889 ymlaen yr enw ar Orsaf Llechryd oedd Builth Road Low Level (Gorsaf Lefel Isel Ffordd Llanfair-ym-Muallt).

Yn y map hwn o 1888 gallwch weld Railway Terrace (Teras y Rheilffordd). Stryd oedd hon a gafodd ei hadeiladu yn arbennig ar gyfer y gweithwyr ar y rheilffordd a'u teuluoedd. Tua 1890 adeiladwyd stryd arall a'i galw'n Wye View Terrace,(Teras Trem yr Afon Gwy). Mae'r stryd hon i'r chwith, ac yn union oddi ar y map.

Er i lein Canol Cymru gau yn y 1960au, mae'r lein Canolbarth Cymru yn dal i weithio heddiw

 
 

Yn l i ddewislen cludiant Llanfair-ym-Muallt

Yn l i'r top
Ewch yn l i dudalen ddewis Llanfair-ym-Muallt