Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Llanfair-ym-Muallt
Cludiant
 
  Cerbydau a Chludwyr  
 

extract from Pigot's Directory.Mae'r cyfeirlyfr Pigot's Directory of South Wales, a gyhoeddwyd yn 1835 yn ffynhonnell wych o wybodaeth am y cyfnod Fictoraidd yn yr ardal. (Gweler yr adran ar Ennill bywoliaeth).


Mae'r cyfeirlyfr yn rhoi gwybodaeth hefyd ynghylch y cysylltiadau cludiant yn y cyfnod. Gallwn weld beth oedd ar gael i bobl yn ystod y cyfnod.

  Sylwch mai'r unig goets oedd yn mynd drwy Llanfair-ym-Muallt oedd y Dart oedd yn teithio i Landrindod neu Aberhonddu. Byddai teithio i unrhyw le arall yn fwy anodd o lawer. (Er bod pobl yn ymweld Llandrindod i yfed dwr y ffynhonnau doedd yna yr un dref yno ar y pryd,a byddai pobl yn aros yn y ffermdai lleol.)
Sefydlwyd mwy o wasanaethau coets wrth i'r ffyrdd wella yn nes ymlaen. Bob yn eilddydd roedd y Lily of the Valley yn rhedeg drwy'r Gelli ac ymlaen i Cheltenham. Yn 1850 dechreuodd y Mazeppa wasanaeth o Lanfair-ym-Muallt i'r Clas- ar- Wy , Y Gelli, a Henffordd deirgwaith yr wythnos.
 
  Yn l y cyfeirlyfr, mae'n sicr y byddai symud nwyddau o un lle i'r llall yn anodd hefyd yn y cyfnod am mai dau gludwr yn unig oedd ar gael, y ddau yn mynd 'u troliau i Henffordd drwy'r Gelli.  
 

Yn l i ddewislen cludiant Llanfair-ym-Muallt

Yn l i'r top
Ewch yn l i dudalen ddewis Llanfair-ym-Muallt