Brigâd Dân 4
Gwasanaeth Mecanaidd

O dan y Bwâu
Ers blynyddoedd cynnar y ganrif hyd at yr 1960au pan adeiladwyd gorsaf fodern bwrpasol ar gyfer y Frigâd, cartrefwyd Brigâd Dân Llanandras o dan y bwâu yn y Neuadd Farchnad (sydd bellach yn gartref i’r Llyfrgell).

Yn y llun islaw a dynnwyd tua 1930, gellir gweld y tîm lleol yn eistedd yn falch ar eu hoffer modurol o flaen eu Pencadlys yn y Neuadd Farchnad.
Llun drwy ganiatâd caredig Mrs Cherry Loversedge   
O gymharu â safonau modern, efallai y bydd hyn yn ymddangos yn gyntefig ond roedd dynion tân rhan amser brigâd Llanandras yn gallu cyrraedd unrhyw dân yn y cyffiniau yn gyflym. Fe achubwyd nifer o fywydau dros y blynyddoedd o ganlyniad i’w hymroddiad.
 
Mae yna 4 tudalen ar y frigâd dân. Defnyddiwch y blychau cyswllt isod i weld y tudalennau eraill. 
   
 Dewislen Llanandras