Brigâd Dân 3
Tân yn y Llew

Tân yn y gwesty
Yn 1907, gwynebodd y Frigad Dân Gwirfoddol Lleol sialens llawer iawn mwy pan aeth tþ cyhoeddus y Llew yn y Stryd Fawr ar dân yn oriau man y bore.

 Llun drwy ganiatâd caredig Mrs Cherry Loversedge

 
Fel y gellir gweld yn y llun, ni fedrai’r gwirfoddolwyr atal y tân rhag difetha’r gwesty yn llwyr er holl ymdrechion Capten T Smith a’i ddau offer. Er hynny, llwyddwyd i atal y tân rhag difetha’r adeiladau gerllaw. Mae’r offer (ar y dde) yn dal yn ymddangos fel un o’r amrywiaeth pwmp llaw. Fe wnaeth y dynion tân yn dda i atal rhes gyfan o adeiladau pren rhag cael eu difetha’n llwyr. 

 Llun drwy ganiatâd caredig Mrs Cherry Loversedge

 
Mae’r llun hwn, a dynnwyd yn 1910, yn dangos y tîm yn arddangos eu sgiliau yn Stryd Lydan. Mae’r llun yn rhoi’r argraff o sut frwydr oedd y tân yn y Llew. 
  Mae yna 4 tudalen ar y frigâd dân. Defnyddiwch y blychau cyswllt isod i weld y tudalennau eraill. 
   
 Dewislen Llanandras