Powys Digital History Project

Llanidloes a'r cylch
Trychineb yn Nhylwch 4

  Tylwch heddiw
Mae’r ffotograffau ar y dudalen hon yn dangos lleoliad prydferth iawn cymuned fechan Tylwch fel ag y mae heddiw, amser maith wedi i’r llinell rheilffordd a oedd yn mynd drwy’r dyffryn gau.
  Former station at Tylwch,1999Railway cutting at Tylwch bridge 
  Gwelir llun o hen adeilad yr orsaf, sydd bellach yn dy preifat, uchod ar y chwith, a dangosir yr hafn ychydig islaw’r bont ffordd ar y dde.
Ychydig y tu hwnt i’r man a welir yn y ffotograff isod, a welir o’r bont sy’n rhedeg uwchben y trac, roedd llinell Rheilffordd y Cambrian yn rhedeg i’r dde wrth ymyl Afon Dulas.
  River Dulas at Tylwch 
  Yn agos at y man hwn roedd dau ddiwydiant lleol a fu unwaith yn ddiwydiannau pwysig sef yr hen feli n wlân wrth ymyl yr afon rhwng llinell y rheilffordd a’r afon, a hen waith plwm West Fedw a oedd hefyd gerllaw.
  Mae 4 tudalen ar Dylwch. Defnyddiwch y cysylltiadau blwch i weld y tudalennau eraill.  
Home page