Powys Digital History Project

Llanidloes a'r cylch
Trychineb yn Nhylwch 3

  Y ffordd i Dylwch, 1999Y ffordd i Dylwch
Mae’r ffotograff diweddar (dde) o ffordd Llanidloes i Raeadr ychydig cyn i’r ffordd fynd i lawr i waelod y dyffryn yn Nhylwch, yn dangos ychydig iawn o newid o’r ffotograff cynnar isod (1905 yn fwy na thebyg).
Roedd yr orsaf rheilffordd o dan y ffordd ar y dde, fel ag y dangosir ar y map Arolwg Ordnans 1903 (isod).

 O’r Ail Argraffiad
Map Arolwg
Ordnans 1903

Archifdy Sir Powys
County Archives
Sir Faesyfed 3.13

Ordnance Survey map,1903 Y ffordd i Dylwch, c1905
  Gellir gweld yr olygfa brydferth a bellach digyffro o’r drychineb a ddigwyddodd canrif yn ôl ar y dudalen ganlynol.
  Mae 4 tudalen ar Dylwch. Defnyddiwch y cysylltiadau blwch i weld y tudalennau eraill. 
Home page 
  Continue...