Powys Digital History Project

Llanidloes a'r cylch
Trychineb yn Nhylwch 2

  Tir garw
Mae ffotograff isod o’r ddamwain rheilffordd drasig yng ngorsaf rheilffordd Tylwch ym Medi 1899 yn dangos natur arw iawn y dirwedd ar y ffin ddeheuol gyda Sir Drefaldwyn.
Ffotograff trwy
ganiatâd caredig
Cyrus Meredith
Train crash at Tylwch, 1899 
  Gellir gweld y trên gwibdaith a oedd ar ei ffordd i Fanceinion ym mlaen y llun, wedi i’r trên daro ben ben gydag injan a cherbydau’r trên post. Gellir gweld gorsaf Tylwch y tu ôl i’r coed ar chwith y llun hwn wedi i’r ddamwain ddigwydd.
  Mae 4 tudalen ar Dylwch. Defnyddiwch y cysylltiadau blwch i weld y tudalennau eraill. 
Home page 
  Continue...