Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Ystradgynlais
Hanes smeltio haearn 2
 
  Datblygiadau newydd  
 

Erbyn 1800 roedd camlas wedii hadeiladu i deithio lan trwy gwm Tawe ac roedd thramffyrdd hefyd wediu hadeiladu dros y mynyddoedd ir Gogledd. Roedd hyn yn meddwl fod glo, calch, a haearn mwyn yn gallu cael eu cludo ir gweithfeydd haearn yn haws, a bod yr haearn oedd yn cael ei gynhyrchu yn cael ei gludo yn l i lawr y gamlas ir porthladd yn Abertawe ai anfon o amgylch y byd ar y mr. (Edrychwch ar y map ar Hanes Smeltio Haearn 1 er mwyn gweld llwybr y gamlas).

  Yn 1817 daeth y perchnogion pheiriannydd ifanc or enw David Thomas i ofalu am y gwaith cynhyrchu. Yn yr un flwyddyn daeth George Crane yno i weithio fel Rheolwr y Gwaith. Gweithiodd y ddau yma gydai gilydd am ryw ugain mlynedd a newidiodd eu dulliau newydd nhw a roddwyd ar waith yn Ynysgedwyn y ffordd yr oedd y diwydiant haearn yn gweithio gartref a thramor.  
 
 

Daeth David Thomas math newydd o ffwrnais yno a gynlluniwyd gan beiriannydd or Alban or enw Neilson. Roedd y ffwrnais hon yn twymor aer oedd yn mynd i mewn ir ffwrnais. (Edrychwch ar y diagram) Sylweddolodd Thomas y gallair ffwrnais hon weithio yn Ynysgedwyn gan ganiatu defnyddio glo carreg or enw anthracite or pyllau glo lleol.
Daeth ffwrnais newydd arall oedd chwythiad poeth i Ynysgedwyn yn 1837 ac o hyn ymlaen roedd y gwaith yn medru cynhyrchu haearn or ansawdd gorau yn rhatach.

Mwy am Hanes smeltio haearn..

 
 

Ewch i ddewislen smeltio haearn

Yn l i'r top
Ewch yn l i dudalen ddewis Ystradgynlais