Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Ystradgynlais
Trosedd a chosb
 
  Cyfraith a threfn yng Nghwm Tawe Uchaf  
 

Yn ystod teyrnasiad hir y Frenhines Fictoria newidiodd agweddau tuag at droseddu ar gosb a rhoddwyd i droseddwyr yn sylweddol.

Yn ystod y cyfnod yma o newidiadau mawr, roedd newidiadau hefyd yn y ffordd yr oedd troseddwyr yn cael eu dal au trin. Daeth y lluoedd heddlu cyntaf tebyg ir rhai yr ydym ni yn gyfarwydd nhw heddiw i bob man ar draws y wlad.

Gellir gweld enghreifftiau o rai or newidiadau yma ar y tudalennau nesaf yma. Dewiswch or ddewislen a welwch chi nesaf.

 
Dynion mewn glas
Y lluoedd heddlu cyntaf
 
 
Achos Rachel Morgan
A wnaeth hi ddwyn o siop leol yn Ystradgynlais?
 
 
Gwasanaeth gadael yn y Gwaith Haearn
Llafur caled am adael eich gwaith
 
 
 
 

Yn l i'r top
Ewch yn l i dudalen ddewis Ystradgynlais