Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Ystradgynlais
Trosedd a chosb
 
  Gadael gwasanaeth yn y gwaith haearn
Geirfa
 

Mae achos o 1824 yn cofnodi beth ddigwyddodd pan wnaeth unigolyn benderfynu fod ei waith yn rhy galed. Er i hyn ddigwydd cyn ir Frenhines Fictoria ddod ir orsedd, roedd achosion fel hyn yn digwydd yn ddiweddarach ac maen dweud wrthym yn union pa mor wahanol oedd bywyd ar ddechraur 19eg ganrif.
Heddiw os yw rhywun yn casu ei waith maen weddol hawdd i adael a chwilio am waith arall. Pe baech yn gadael eich gwaith ar ddechraur 19eg ganrif wedi i chi gytuno i weithio ich cyflogwr fe allair cyflogwr yna fynd i chwilio amdanoch pe baech yn gadael a dod chi o flaen llys.

gordd morthwyl mawr trwm y maen rhaid defnyddio dwy law iw godi i dorri cerrig neu fwrw pystion
 
 
 
 

Maer hanes rydych newydd ei ddarllen yn dangos beth ddigwyddodd pan gafodd George Jones ddigon ar yr amodau caled yng Ngwaith Haearn Ynysgedwyn. (Er mwyn cael gwybod mwy am y gwaith ewch ir tudalennau ar Hanes Haearn)

Cafodd George Jones ei ddal ac fei ddedfrydwyd i ddau fis o lafur caled yng Ngharchar Aberhonddu. Yn fwy na thebyg y llafur caled fyddai torri creigiau gyda gordd.
.

 
 

Yn l i ddewislen trosedd Ystradgynlais

Yn l i'r top
Ewch yn l i dudalen ddewis Ystradgynlais