Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Talgarth a'r cylch
Cludiant
 
  Cludiant yn Talgarth a'r cylch  
 

Ar ddechrau teyrnasiad y Frenhines Fictoria, roedd cludiant yn yr ardal hon, a rhannau eraill o Bowys yn dibynnu’n llwyr ar y ceffyl. Byddai pobl gyfoethog yn gallu teithio yn eu cerbydau eu hunain, ac roedd llawer o bobl eraill yn gallu fforddio’r pris i deithio ar y coetsis mawrion.

Ond ychydig iawn o bobl gyffredin oedd yn gallu fforddio teithio fel hyn, felly roedd y rhan fwyaf ond yn gallu teithio mor bell ag y byddai eu coesau yn eu cario.

Erbyn diwedd cyfnod Fictoria, roedd y rheilffyrdd stêm wedi cysylltu’r ardal gyda llefydd pellach i ffwrdd. Ac erbyn hynny roedd mwy o bobl leol yn dechrau profi’r rhyddid a’r arian oedd yn eu galluogi i deithio.

Early steam train
 
Horses on the line
The two (or more) horse-power trains !
 
 
 
 

Ewch i ddewislen Talgath

 

 
Yn ôl i dop
Ewch i ddewislen lleoedd