Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Talgarth a'r cylch
Mapiau Fictoriaidd
 
  Caur tir comin  
 

Maer map a welwch chi yma yn ddarn o fap ar raddfa 6 modfedd = 1 filltir yn 1887.
Gallwch weld yn syth fod y tir comin sef Cole Brook wedii gau rhywbryd rhwng 1839 ac 1887.
(Sylwch y rhoddir yr enw Coldbrook arno ar y map yma).

 
 
Cymharwch gydar map o tir comin yn 1839...
 

Gallwch weld fod y rhesi o stribedi wedi dod ynghyd neu eu rhoi gydai gilydd yn gaeau mwy, er eich bod yn gallu adnabod rhai or siapiau or map cynharach.
Wrth ymyl Git Dewsbury gallwch weld y stribed cul o berllan o hyd a oedd wedii nodi yn eiddo i William Price yn 1839.
Roedd yn bosib gwneud y caeau mawr nwewydd yn fwy cynhyrchiol ond nid oedd y teuluoedd tlawd oedd yn gallu pori yno cynt bellach yn cael mynd i mewn iddynt.

Ewch i ddewislen Talgarth

Yn l i dop
Ewch i ddewislen lleoedd