Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Llanwrtyd
Mapiau Fictoriaidd
 
  "Pontrhydyfferau" tua 1845  
 

Os edrychwch chi ar fap degwm plwyf Llanwrtyd nid oes lle or enw Llanwrtyd. Nid oedd yn bodoli yr adeg honno. Yn lle hynny, yn y fan lle maer ffordd yn croesi afon Irfon roedd pentref bach Pontrhydyfferau (neu weithiau fe fydd pobl yn ei sillafu Pontrhydyferi).
Maer map isod yn seiliedig ar y map degwm hwn, ac yn dangos y pentref bach ar ardal o gwmpas.

 

MAPIAUR DEGWM
Yng nghyfnod Fictoria roedd yn rhaid i bawb bron dalu degwm i Eglwys Loegr. Ar ddechraui theyrnasiad daeth y degwm i fod yn dreth ar eich eiddo. Lluniwyd mapiau i ddangos pa eiddo oedd gan bawb
map of Llanwrtyd parish around 1845
 

Roedd yn rhaid ir tirfesurwyr oedd wedi gwneud y map ei ffitio ar ddarn mawr o bapur, felly roedd yn rhaid iddynt droir papur fel arall iw ffition iawn. Yn y llyfr hwn, maer Gogledd ar ben y dudalen fel y byddwch yn gallu cymharur map hwn gyda mapiau diweddarach. Er nad oedd Llanwrtyd yn bodoli eto, gallwch weld Dolycoed, ac ar y chwith yn agos i ben y dudalen y mae ffynhonnau mwynol Dolycoed.
Erbyn 1845 roedd pobl yn teithio ir lle anhysbys hwn mewn ceffyl a chert i gymryd y dyfroedd.

Cliciwch ar y llun hwn o "ewin bawd" am fap mwy manwl or pentref yr adeg honno.

 
  Cymharwch hwn gyda map or ardal yn 1887..  
 

Yn l i ddewislen mapiau Llanwrtyd

Yn l i dop
Ewch i ddewislen Llanwrtyd