Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Llanwrtyd
Mapiau Fictoriaidd
 
  Abergwesyn yn 1888  
 

Maer map isod yn ddarn o fap ar raddfa 6 modfedd = 1 filltir or flwyddyn 1903. Cymuned fach iawn yw pentref Abergwesyn o hyd, ac nid ywn edrych yn wahanol iawn ir pentref sydd iw weld ar y map syn dyddio or 1940au. Er hynny, gallwn weld bod rhai newidiadau wedi digwydd yn y pentref ers y map a gynhyrchwyd yn 1833.

 
Archifdy Sir Powys
  Mae eglwys Sant Mihangel iw gweld ar draws yr afon o weddillion eglwys ganoloesol Dewi Sant. Cafodd eglwys Sant Mihangel ei hailadeiladu yn 1871. Gerllaw y mae Capel Moria a adnewyddwyd yn 1867 gan yr Annibynwyr. Roedd gan y bobl leol felly ddewis o lefydd i addoli.  
  Roedd Ysgolfeistr yn Abergwesyn yn 1841, ond nid oes gwybodaeth ar gael am ei ysgol. Maer map uchod yn dangos yr ysgol newydd a adeiladwyd rhywbryd rhwng 1865 ac 1870. Yr Ystafell Haearn oedd yr enw ar yr ysgol, gan mai strwythur rhychog oedd. Roedd teulu Thomas, Llwynmadog a thirfeddianwyr eraill wedi talu am yr ysgol, ac ysgol eglwysig neu Genedlaethol oedd. (Am fwy o wybodaeth ar ysgolion yn yr ardal, cliciwch yma).  
  Cymharwch hwn gyda map or ardal yn 1833..  
 

Yn l i ddewislen mapiau Llanwrtyd

Yn l i dop
Ewch i ddewislen Llanwrtyd