Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Llanwrtyd
Mapiau Fictoriaidd
 
  Abergwesyn yn 1833  
 

Maer map isod yn ddarn o fap mwy a gynhyrchwyd gan dirfesurwyr yr Arolwg Ordnans yn 1833, ac roedd y map ar werth mewn siopau llyfrau.
Ar raddfa 1 modfedd = 1 filltir y cynhyrchwyd y map, ond maen fwy na hynny yn yr enghraifft yma. Maer map yn rhoi syniad i ni am yr ardal anhysbys hwn tua dechrau teyrnasiad y Frenhines Fictoria.

Maer map yn dangos fod y gymuned wedi ffynnu mewn man ller oedd dwy ffordd yn croesi. Roedd y ffordd or gogledd dwyrain ar hyd cwm Gwesyn yn arwain tuar de wedyn ac yn cysylltu Abergwesyn gyda Beulah a Llanwrtyd, ac maer ffyrdd mwy yn arwain at lefydd pell..

 

MAPIAUR DEGWM
Yng nghyfnod Fictoria roedd yn rhaid i bawb bron dalu degwm i Eglwys Loegr. Ar ddechraui theyrnasiad daeth y degwm i fod yn dreth ar eich eiddo. Lluniwyd mapiau i ddangos pa eiddo oedd gan bawb
map of Abergwesyn in 1833Archifdy Sir Powys
 

Ffordd serth fynyddig ywr un syn dechrau ym mhen y map, yn dod o gyfeiriad Ceredigion. Maen cario ymlaen o Abergwesyn tuar dwyrain dros lethrau Pen-rhiw-garreg-lwyd. Dymar ffordd fyddair porthmyn yn ei defnyddio i yrru eu da byw ar eu taith hir i farchnadoedd yn Lloegr.

Ar ddechrau teyrnasiad Fictoria, roedd y rhan fwyaf o bobl yr ardal yn gweithio ar y tir mewn rhyw ffordd neui gilydd. Roeddynt yn ffermwyr, gweision fferm neu weision, bugeiliaid ac ati. Hefyd yn 1841 roedd teiliwr, gwehydd a dau saer yn gweithio yn y pentref. Y pryd hynny, John Williams oedd yn 80 oed oedd yng ngofal Tafarn y "Grouse".

 
  Cymharwch hwn gyda map or ardal yn 1888..  
 

Yn l i ddewislen mapiau Llanwrtyd

Yn l i dop
Ewch i ddewislen Llanwrtyd