Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Llanfyllin
Llyn Efyrnwy
 
  Y ty mawr ar tai bychain  
 

Yn ogystal hen bentref Llanwddyn a nifer o ffermydd, roedd rhan uchaf dyffryn Afon Efyrnwy hefyd yn cynnwys Neuadd Eunant HallEunant. Ty mawr oedd hwn ar ystad yn eiddo i Syr Edmund Buckley, aelod or bonedd lleol.
Cafodd ei leoli ym mhen uchaf y llyn presennol, ac fel yr adeiladau eraill yn y dyffryn uwchben y gronfa, cafodd ei ddymchwel cyn ir dyffryn gael ei orlifo dwr.
Maer llun a welwch chi yma or ty a gollwyd yn rhoi syniad da o ba mor serth yw ochraur dyffryn, oedd yn ei wneud yn lle addas ar gyfer creu llyn newydd trwy adeiladu cronfa Efyrnwy nes i lawr y dyffryn.

Neuadd Eunant
yn Nyffryn
Efyrnwy
Pentref
Llanwddyn
tua 1888

Llanwyddyn village c1888

Mae hwn wedi dod o engrafiad cynnar arall o hen bentref Llanwddyn.
Mynd yn ei flaen aeth bywyd arferol y pentref wrth ir gronfa gael ei hadeiladu ar draws y dyffryn.

Un or pontydd dros Afon Efyrnwy ywr un a welwch chi ar y dde ar lawr y dyffryn.

Vyrnwy bridge
 

Diflannu wnaeth yr holl olygfeydd sydd iw gweld ar y dudalen yma am byth o dan ddwr y llyn newydd er mwyn rhoi cyflenwad o ddwr i Lerpwl.

Yn l i ddewislen Llyn Efyrnwy
.

.

Yn l i dop
Ewch i ddewislen Llanfyllin