Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Llanfyllin a'r cylch
Ennill bywoliaeth
 
  Crefftwyr: teiliwr i wneuthurwyr olwynion  
Peidiwch ag anghofio!
Y cyfenwau
syn gyntaf

Ymysg crefftwyr eraill or ardal yng Nghyfeirlyfr 1858 oedd y teilwyr ar gwneuthurwyr olwynion yma.

Roedd y ddau grwp yman chwarae rl bwysig yng nghymunedau bychain Cymru oes Fictoria.

 

Roedd y rheini oedd yn gallu fforddio yn cael eu dillad wediu gwneud iddynt gan deiliwr lleol yn arbennig ar eu cyfer. Roedd y bobl dlawd yn prynu dillad ail law neun addasu dillad oedd yn cael eu rhoi iddynt.Weithiau roeddynt yn gwneud dillad eu hunain.

Roedd llawer iawn o nwyddau yn ystod oes Fictoria yn cael eu cludo o amgylch mewn ceirt o bob math ac roedd llawer o deithio lleol yn digwydd mewn coets neu drap. Roedd pob un or rhain yn dibynnu ar sgiliaur gwneuthurwr olwynion oedd yn gwneud olwynion ceirt trwy ddefnyddio pren, yn aml iawn gydag ymylon haearn.
Roedd yna alw mawr am wneuthurwyr olwynion ac roeddynt iw cael ar draws yr ardal. Yn 1841 roedd yna 6 gwneuthwr olwynion ym mhlwyf Llanrhaeadr-ym-Mochnant yn unig.

 
 

Yn l i ddewislen ennill bywoliaeth

Yn l i dop
Ewch i ddewislen Llanfyllin