Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Llanfyllin a'r cylch
Ennill bywoliaeth
 
  Crefftwyr: melinwyr i berchnogion siopau  
 

Roedd afonydd a nentydd byrlymus Gogledd Sir Drefaldwyn yn ffynhonnell gyfleus o ynni ac adeiladwyd melinau dwr ar hyd y Cain, Tanat, Efyrnwy ac afonydd eraill yr ardal er mwyn gwneud defnydd llawn ohonynt.

Roedd y melinwyr yn rhan bwysig iawn or economi lleol yn ystod cyfnod Fictoria ac maer rhestr yma yn dangos ychydig or rheini yn yr ardal yn 1858.

Peidiwch ag
anghofio!
Y cyfenwau
syn gyntaf

Roedd y cyfrwywyr yn gwneud cyfrwyau a harnais oedd mor bwysig yng nghyfnod Fictoria cyn i gerbydau modur gael eu dyfeisio.

Roedd gan bob pentref ei siop yn ystod cyfnod Fictoria. Y trueni yw nad ywr Cyfeirlyfr yn dweud mwy wrthym ynglyn r perchnogion siopau o 1858.

 

Yn l i ddewislen ennill bywoliaeth

Yn l i dop
Ewch i ddewislen Llanfyllin