Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Llanfyllin a'r cylch
Ennill bywoliaeth
 
  Crefftwyr: groser i fragwyr  
Peidiwch ag anghofio!
Y cyfenwau
syn gyntaf

Roedd yn rhaid i grefftwyr a pherchnogion siopau mewn ardaloedd gwledig wneud mwy nag un swydd er mwyn gallu cael dau ben llinyn ynghyd.
Yn y darn yma gallwn weld groseriaid oedd hefyd yn werthwyr haearn neun fferyllwyr neun delio mewn yd. Ymysg y rheini syn seiri gwelwn fod dau ohonynt hefyd yn seiri maen.

Dyn neu ddynes syn gwerthu deunydd ywr dilledydd. Roedd hyn yn bwysig mewn cyfnod pan oedd llawer o bobl yn gwneud neun trwsio dillad eu hunain.

Mae bragu yn un or crefftau hynny nad ydynt yn gyfarwydd iawn i ni heddiw. Roedd yn rhaid ir bragwr drin y barlis gyda brag yn ei fragdy. Byddair cynnyrch hwnnw yn cael ei ddefnyddio i fragu cwrw.

Extract from Slater's Directory
 

Yn l i ddewislen ennill bywoliaeth

Yn l i dop
Ewch i ddewislen Llanfyllin