Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Llanfyllin a'r cylch
Ennill bywoliaeth
 
  Crefftwyr: gofaint i gludwyr  
Peidiwch ag anghofio!
Y cyfenwau
syn gyntaf

Mae Cyfeirlyfr Slater o 1858 yn rhestru llawer or crefftwyr lleol oedd yn gweithio yn yr ardal yr adeg honno. Mae rhai or crefftau yma (megis cigyddion a gofaint) iw cael heddiw, ond mae llawer wedi diflannu.

Mae llawer iawn or pethau rydym yn prynu yn y siopau lleol heddiw wediu cynhyrchu mewn ffatroedd mewn gwlad arall. Ar ddechrau cyfnod Fictoria roedd cludo nwyddau yn llawer arafach ac yn fwy anodd. Oherwydd hynny, roedd llawer iawn mwy or hyn yr oedd pobl ei angen yn cael ei gynhyrchun lleol gan grefftwyr medrus fel y crydd (uchod).


Roedd y seiri pres a thunwyr yn grefftwyr oedd yn gwneud gwrthrychau trwy ddefnyddio pres a thin. Yn y dyddiau cyn plastig roedd llawer o flychau i gadw pethau wediu gwneud or rhain.

Extract from Slater's Directory
 

Roedd trinwyr lledr yn ymwneud pharatoi crwyn ac yn cynhyrchu lledr ohonynt. Roedd angen y deunydd yma ar y cyfrwywyr a gwneuthurwyr esgidiau lleol iddynt hwy wneud eu cynnyrch.

Yn l i ddewislen ennill bywoliaeth

Yn l i dop
Ewch i ddewislen Llanfyllin