Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Llanfyllin a'r cylch
Trosedd a chosb
 
Ac ati...
Trawsgludiad draw dros y moroedd  
 

Enwaur ddau ddyn a gyhuddwyd oedd Henry Smith o Firmingham, porthmon, a William Shaw o Huddersfield, gwydd. Roedd y ddau ohonynt yn aros yn Llanfihangel ond nid ydym yn gwybod sut y gwnaethant ddod yno.
Gofynnwyd iddynt a oedd ganddynt unrhyw beth iw ddweud a chofnodwyd eu hymateb.

 
  extract from court records
  Fe wnaethant ddweud eu bod wedi "found the several articles named on the other side in a field near the road at Llansantffraid".
Nid oedd y llys yn credu eu hesgusodion gwan a chafwyd y ddau ddyn yn euog.
Maer darn yma o gofnodion y llys yn sn am sut y cawsant eu cosbi.
 
  extract from court records
 

Maen darllen -
"Ordered that the said prisoners Henry Smith and William Shaw be severally transported beyond the Seas to such places as Her Majesty by and with the consent of her Privy Council shall direct for the term of ten years."

Maer iaith gyfreithiol gymhleth hon yn golygu y byddair llywodraeth yn arwyddo gorchymyn yn anfon y ddau ddyn i drefedigaethau cosb yn Awstralia am ddeng mlynedd.
Yn fwy na thebyg ni ddaethant byth yn l. A hynny am ddwyn eitemau gwerth llai na 2 !
Maen amlwg fod y ddaun euog ond maer gosb yn ymddangos yn llym iawn o gymharu r dirwyon a geir heddiw a gwasanaeth cymunedol.

 

Yn l i ddewislen Trosedd Llanfyllin

Yn l i dop
Ewch i ddewislen Llanfyllin