Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Llanfyllin a'r cylch
Ennill bywoliaeth
 
  Dynion proffesiynol yr ardal yn 1858  

Peidiwch ag anghofio!
Y cyfenwau
syn gyntaf

Roedd yn rhaid i ddynion proffesiynol ar ddechrau teyrnasiad Fictoria weithio i ennill bywoliaeth, ond roeddynt yn ddynion oedd wedi cael addysg.

PWYSIG!
Sylwch mai dynion yw pob un or rheini sydd wediu rhestru fel "Unigolion proffesiynol " !
Nid oedd y rhan fwyaf o swyddi proffesiynol yn agored i ferched yn oes Fictoria.

Yma gallwn weld y cyfreithwyr neu fargyfreithwyr oedd wediu hyfforddi yn y gyfraith, ar arwerthwyr oedd yn rhedeg yr arwerthiannau da byw.

Ar ddechrau cyfnod Fictoria roedd rl y meddyg yn newid. Hyd yn hyn nid oedd meddygon yn cael rhyw lawer iawn o hyfforddiant, ond roedd yn gallu tynnu dannedd a gosod breichiau neu goesau oedd wedi torri.

Entry from Slater's Directory
 

Yn ddiweddarach yn ystod teyrnasiad Fictoria roeddynt yn cael llawer iawn mwy o hyfforddiant, a daeth meddygon yn bobl oedd hyfforddiant arbenigol ar gyfer gwneud llawdriniaethau. Heddiw ystyrir athrawon fel pobl broffesiynol sydd chymwysterau uchel ond yn ysgolion lleol cyfnod Fictoria roedd pobl yn edrych arnynt fel rhai o ddosbarth is.
(Edrychwch ar y tudalennau ar ddyddiau ysgol oes Fictoria er mwyn cael gwybod sut beth oedd bywyd ysgol yn yr ardal).

Victorian professional man
 

Yn l i ddewislen ennill bywoliaeth

Yn l i dop
Ewch i ddewislen Llanfyllin