Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Llanfyllin a'r cylch
Trosedd a chosb
 
Ac ati...
Achos Will Price  

Dywedodd John Davies wrth yr heddlu bod Wil ar goll, a gydag amser daeth y Cwnstabl lleol William Davies o hyd iddo ychydig ddiwrnodaun ddiweddarach.
Daeth PC Davies o hyd i Will Price yn cuddio yn y gwely gartref ar ddydd Iau ! Pan gafodd ei archwilio ni ddaethpwyd o hyd ir arian.
Cyfaddefodd Will ei fod wedi meddwi yng Nghroesoswallt mewn sawl tafarn gydag arian Mr Davies a gofynnodd i Mr Davies faddau iddo.
Roedd dwy bunt yn llawer iawn o arian yn 1856 a byddai nifer yn gwgu at ymddygiad Wil Davies ac fei cafwyd yn euog.
Maer cofnod yma or llys yn dangos y ddedfryd y cafodd...

  extract from court records
 

Maen darllen -
"Ordered that the prisoner be confined in the House of Correction for this county and there kept to hard labour for three calendar months".
Yn fwy na thebyg roedd hyn yn golygu fod Will Davies wedi treulior rhan fwyaf or tri mis yn y carchar yn torri creigiau. Pan ddaeth allan or carchar fei cafodd yn anodd iawn i gael cyflogwyr i ymddiried ynddo ac i roi gwaith iddo.
Os oedd yn ddi-waith dim ond y tloty oedd rhyngddo ef a llwgu.

Yn l i ddewislen Trosedd Llanfyllin

Yn l i dop
Ewch i ddewislen Llanfyllin