Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Llanfyllin a'r cylch
Ennill bywoliaeth
 
  Tafarndair ardal yn 1858  
 

Mewn cerbydau oedd yn cael eu tynnu gan geffylau yr oedd pobl yn teithio o amgylch yr ardal yn 1858, ac felly roedd angen tafarndai a gwestai ar gyfer aros dros nos.
Roedd tafarn (megis y Wynnstay Arms) yn dafarn lle yr oedd y goets fod i sefyll ac yn fan lle y gallai teithwyr sefyll.

Roedd yna dafarndai bach wediu gwasgaru ar draws yr ardal gyfan, roedd hyd yn oed sawl un mewn rhai or pentrefi bychain.
Roedd bywyd y dosbarth gweithiol gallu bod mor ddiflas weithiau yn ystod oes Fictoria fel bod llawer ohonynt yn dianc ir dafarn pan oeddynt yn gallu gwneud.

  engraving of the old Cross Guns Inn at Llanwddyn

Maer hen engrafiad yman dangos y Cross Guns Inn yn yr hen Lanwddyn cyn ir dyffryn gael ei foddi er mwyn creu Llyn Efyrnwy a chollwyd cymuned fechan ynghyd i traddodiadau ei hunan.

 
 

Yn l i ddewislen ennill bywoliaeth

Yn l i dop
Ewch i ddewislen Llanfyllin