Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Llanfyllin a'r cylch
Ennill bywoliaeth
 
  Bonedd ardal Llanfyllin yn 1858  
Peidiwch ag anghofio !
Y cyfenwau syn gyntaf.

Ar y dde mae rhestr or holl bobl hynny yn Llanfyllin a Gogledd Sir Drefaldwyn oedd eisiau eu rhestru yng Nghyfeirlyfr Slater fel "Bonedd" yn 1858.
Roedd y bonedd yn berchen ar eiddo ac nid oeddynt yn gweithio er mwyn ennill bywoliaeth, ond yn rhentu ffermydd a thai i denantiaid ac yn codi rhent. Yn bendant roeddynt yn meddwl eu bod uwchlawr rheini oedd yn gweithio fel "crefftwyr" neun gweithio iddynt hwy.

Y clerigwyr oedd ficeriaid Eglwys Lloegr a oedd fel arfer yn aelodau o deuluoedd bonheddig.

Roedd gan berchnogion Bodfach a Llwyn ddylanwad mawr ar dref Llanfyllin trwy gydol cyfnod Fictoria.

Entry from Slater's Directory
 

Yn l i ddewislen ennill bywoliaeth

Yn l i dop
Ewch i ddewislen Llanfyllin