Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Llanfyllin a'r cylch
Mapiau Fictoriaidd
 
  Llanfyllin yn 1850  
  Maer map a welwch chi yma wedii seilio ar fap y degwm o Lanfyllin yn 1850. Wrth edrych ar y map maen rhoi darlun i ni or dref ar ddechrau cyfnod Fictoria.
Gallwn weld or ffordd y maer dref yn edrych mai cymuned yw hon yn debyg iawn i lawer o rai eraill ym Mhowys a dyfodd ller oedd ffyrdd yn cwrdd a ller oedd yna fan da i groesi afon.
 
 


MAPIAUR DEGWM
Yng nghyfnod Fictoria roedd yn rhaid i bron iawn bawb dalur degwm i Eglwys Lloegr. Ar ddechraui theyrnasiad daeth y degwm yn dreth ar eich eiddo. Lluniwyd mapiau er mwyn gweld pwy oedd yn berchen ar ba eiddo.

 

 

O ben chwith y map i lawr ir gwaelod ar y dde gallwn weld y prif lwybr i lawr dyffryn yr Afon Cain. Gwelwn ffordd yn mynd i ffwrdd ir dde dros yr afon ir cymunedau llai yn y Gogledd.
Yn debyg iawn i Lanfair Caereinion a Llanfair-ym-Muallt, sefydlwyd marchnad yma lle y maer ffyrdd yn cwrdd a hefyd datblygodd tref.
Yn 1850 roedd bywyd yn y gymuned yn wahanol iawn i fywyd y bobl leol heddiw, ond roedd yn gymuned leol oedd yn ffynnu gyda llawer o grefftwyr a masnachwyr yn ennill bywoliaeth ac yn darparu gwasanaethau pwysig ir ardal oddi amgylch. (Edrychwch ar y Cyfeirlyfr Masnach yn yr adran Ennill bywoliaeth).

Cymharwch gyda Llanfyllin yn 1902...

 
 

Yn l i ddewislen map Llanfyllin

Yn l i dop
Ewch i ddewislen Llanfyllin