Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Llanfyllin a'r cylch
Mapiau Fictoriaidd
 
  Meifod yn 1840  
 

Mae’r map a welwch chi yma yn seiliedig ar fap y degwm yn 1840 ac mae’n rhoi syniad i ni o bentref Meifod ar ddechrau cyfnod Fictoria.
O’r map gallwn weld fod y gymuned wedi datblygu ar lwybr ar hyd dyffryn Efyrnwy mewn man cyfleus i groesi’r afon.

 


MAPIAU’R DEGWM
Yng nghyfnod Fictoria roedd yn rhaid i bron iawn bawb dalu’r degwm i Eglwys Lloegr. Ar ddechrau’i theyrnasiad daeth y degwm yn dreth ar eich eiddo. Lluniwyd mapiau er mwyn gweld pwy oedd yn berchen ar ba eiddo.

 

Roedd y gymuned fechan hon yn gartref i gymuned o bobl oedd yn ffynnu bryd hynny. Roedd gan plwyf Meifod – oedd yn cynnwys y wlad o amgylch y pentref - 16 crydd, 8 gofaint, 5 gwneuthurwr olwynion a 4 gwnďadwragedd yn ogystal â chigydd, pobydd a groser y byddech yn disgwyl eu gweld yno.
Sarah Phillips oedd yn cadw’r Llew Coch.
Roedd ysgol gan y pentref ond nid ydym yn gwybod faint o’r teuluoedd tlawd oedd yn gallu fforddio anfon eu plant yno. Rydym yn gwybod mai Thomas Morgan oedd meistr yr ysgol ac roedd yn lletya yn Nhy Coch.

Cymharwch gyda Meifod yn 1902...

 
 

Yn ôl i ddewislen map Llanfyllin

Yn ôl i dop
Ewch i ddewislen Llanfyllin