Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Llanfyllin a'r cylch
Mapiau Fictoriaidd
 
  Meifod yn 1902  
 

Maer map a welwch chi yma yn seiliedig ar fap Arolwg Ordnans or pentref ar raddfa 6 modfedd = 1 filltir. Maen rhoi darlun i ni or gymuned ar ddiwedd cyfnod Fictoria.
Nid ywn ymddangos bod newidiadau mawr wedi digwydd o gyfnod map y degwm ond mae yna rai sydd wedi effeithio ar fywydau yn yr ardal.

 
  Map of Meifod in 1902
 

1. Mae Afon Efyrnwy ymhellach i ffwrdd or pentref. Mae cwrs yr afon wedi newid rhyw ychydig er 1840 ac mae glan atal llifogydd wedii adeiladu er mwyn diogelur pentref rhag llifogydd.

2. Yr enw ar y fferm or enw Ty Coch yn 1840 ller oedd meistr yr ysgol yn lletya yw Ty Gwyn.

3. Mae gorsaf newydd yr heddlu wedii hadeiladu, a bellach mae gan y gymuned blismon lleol yn byw yn eu mysg iw diogelu.

Cymharwch gyda Meifod yn 1840...

 
 

Yn l i ddewislen map Llanfyllin

Yn l i dop
Ewch i ddewislen Llanfyllin