Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Llanfyllin a'r cylch
Mapiau Fictoriaidd
 
  Llanfechain yn 1902  
 

Maer map a welwch chi yma yn rhan o fap ar raddfa 6 modfedd = 1 filltir yn 1902.
Er bod y gymuned yn edrych yn debyg iawn i fel ag yr oedd yn edrych yn 1840, fe fu yna rai newidiadau yn ystod teyrnasiad y Frenhines Fictoria.

 
  Llanfechain in 1902
 

1. Mae cwrs Afon Cain wedii newid er mwyn ei wneud yn fwy syth gan gynorthwyo i ddiogelur pentref ar caeau rhag cael eu gorchuddio gan ddwr llifogydd.

2. Roedd y rheilffordd wedi dod ir pentref. Mae cangen Llanfyllin o Reiffordd y Cambrian yn mynd trwyr pentref. Mae gorsaf Llanfechain ychydig oddi ar y map ir dwyrain. Trwyr datblygiad newydd yma mewn cludiant roedd pobl leol a busnesau yn gallu cysylltun well gyda threfi a dinasoedd Prydain.

3. Maer pentref wedi tyfu. Gallwn weld yma fod cartrefi newydd wediu hadeiladu yn y pentref. Er ir boblogaeth yn yr ardaloedd gwledig ostwng yn ystod teyrnasiad Fictoria, adeiladwyd cartrefi mwy a gwell ir bobl leol.

Cymharwch gyda Llanfechain yn 1840...

 
 

Yn l i ddewislen map Llanfyllin

Yn l i dop
Ewch i ddewislen Llanfyllin