Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Llanfyllin a'r cylch
Mapiau Fictoriaidd
 
  Llanfechain yn 1840  
 

Maer map a welwch chi yma yn seiliedig ar fap y degwm yn 1840 ac maen rhoi syniad da i ni o sut le oedd pentref Llanfechain ar ddechrau cyfnod Fictoria.
Or map gallwn weld fod y gymuned wedi datblygu ar fan cyfleus ar gyfer croesi Afon Cain ar hyd llwybr ar hyd y dyffryn i Loegr.

 


MAPIAUR DEGWM
Yng nghyfnod Fictoria roedd yn rhaid i bron iawn bawb dalur degwm i Eglwys Lloegr. Ar ddechraui theyrnasiad daeth y degwm yn dreth ar eich eiddo. Lluniwyd mapiau er mwyn gweld pwy oedd yn berchen ar ba eiddo.

 

Llanfechain in 1840
 

Mae canlyniadau cyfrifiad 1841 yn dweud wrthym pwy oedd yn byw ac yn gweithio yma bryd hynny.
Roedd yna 2 ofaint, 3 saer maen, 1 cwper, 1 saer ac un gwneuthurwr olwynion. Hefyd roedd yna ddau grydd a theilwr oedd yn darparu ar gyfer anghenion y bobl leol.
Roedd gan y pentref hefyd argraffwr a chlerc y plwyf, a chludwyr ar gyfer mynd nwyddau ir trefi mwy.
Roedd yna ysgol yn y pentref ac enwr ysgol feistr oedd Morris Davies, er nad oedd llawer o deuluoedd yn gallu fforddio anfon eu plant ir ysgol.

Cymharwch gyda Llanfechain yn 1902...

 
 

Yn l i ddewislen map Llanfyllin

 

Yn l i dop
Ewch i ddewislen Llanfyllin