Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Llanfyllin
Tloty'r Undeb
 
  Gwario arian y prentis !  

Maer darnau yma o gofnodion tloty Llanfyllin ar gyfer 1873 yn dangos fod yn rhaid ir Bwrdd Gwarcheidwaid gadw llygaid ar y masnachwyr oedd yn cymryd plant yno fel prentisiaid.
Maer darn cyntaf yn dangos trefniant nodweddiadol ar gyfer darparu arian o gronfeydd Treth y Tlodion ar gyfer cadw a rhoi dillad ir bachgen ifanc a anfonwyd at grydd lleol i ddysgur grefft.

Maer ail ddarn yn awgrymu nad oedd arian a roddwyd i rai masnachwyr ar gyfer hyn bob amser yn cael ei wario ar y prentis ! Cyflwynwyd gorchymyn gan y Bwrdd yn dweud yn y dyfodol fod yn rhaid ir arian fynd iw swyddog nhw, or enw y Swddog syn Cynorthwyo, a fyddain gwneud yn siwr fod yr arian yn cael ei wario ar y pethau iawn !

Shoemaker's apprentice
27 Mawrth
1873
Minute book entry
4 Rhagfyr
1873
Minute book entry
 

Maer ddau ddarn yma wedi dod o Lyfr Cofnod Undeb Llanfyllin yn 1873, ac maent yn darllen -
27 Mawrth - "Resolved that Evan Jones a pauper child belonging to this Union be bound an apprentice to Peter Jones of Llanerfil to learn the trade of a Shoemaker for 3 years, that he be allowed a premium of £4 and £1.5.0 for clothing".
4 Rhagfyr - "Resolved that in future all cheques for clothing allowed to apprentices to be given to the Relieving Officer of the district to which the apprentice belongs and that such Relieving Officer be requested to see that the apprentice is supplied with the clothing so allowed".
Defnyddiwyd y geiriau "bound an apprentice" oherwydd fod y trefniant rhwng yr unigolyn ifanc ar crefftwr medrus yn gytundeb cyfreithiol ac roedd yn rhaid ir ddwy ochr ei gadw am gymaint phum mlynedd ar gyfer rhai mathau o crefft !

Yn l i ddewislen tloty Llanfyllin
.

Mae Cyfrifiad 1871 ar gyfer tloty Llanfyllin yn dangos mai dim ond 8 mlwydd oed oedd Evan Jones bryd hynny ! Felly dim ond 10 neu 11 mlwydd oed oedd yn 1873 !
Yn l i dop
Ewch i ddewislen Llanfyllin