Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Llanfyllin
Tloty'r Undeb
 
  Wedii greu gydar bwriad o gadw teuluoedd ar wahn !  
 

Un or pethau gwaethaf (a doedd yna fawr ddim o bethau da !) ynglyn thlotai oes Fictoria oedd fod teuluoedd yn cael eu gwahanun llwyr, gyda dynion, merched a phlant yn cael eu cadw mewn gwahanol rannau or adeilad. Roeddynt wediu hadeiladu mewn ffordd i wneud hyn yn haws iw rheoli, a hefyd i ddarparu iardiau wediu cau ar gyfer y gwahanol grwpiau.
Maer rhan yma or map yn dangos sip tloty Llanfyllin, oedd yn llai na rhai tebyg or un cyfnod.

 
Rhan o
fap Arolwg
Ordnans
yn 1904
Map showing workhouse Roedd Meistr y tloty ai deulun byw mewn bloc yng nghanol yr adeilad.
Defnyddiwyd yr Ystafell Fwrdd ysblennydd yn y tloty ar gyfer cyfarfodydd rheolaidd or Bwrdd o Warcheidwaid !
Tloty
Undeb
Llanfyllin
Llanfyllin workhouse  
 

Er bod y rhan fwyaf o dlotain edrych yn frawychus iawn, a dynai bwriad, roedd gwaith mwy urddasol ar un ochr i rai ohonynt. Maer gwaith cerrig o amgylch y ffenestri yn Llanfyllin yn help i wella golwg yr adeilad, ond yn fwy na thebyg ychydig iawn o help a roddodd ir bobl anffodus y tu mewn !

Yn l i ddewislen tloty Llanfyllin.
.

Yn l i dop
Ewch i ddewislen Llanfyllin