Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Llanfyllin
Bywyd ysgol
 
  O, na fyddech yma ...  

Fel ag a wnaethoch chi weld ar y dudalen flaenorol, roedd bron yn amhosib cael plant i fynychu ysgol yn rheolaidd yn ystod cyfnod Fictoria, ac roedd y rhan fwyaf oír prifathrawon yn cwyno am hyn yn y Llyfrau Cofnod.
Roedd gwaith fferm yn cadwír plant hyn i ffwrdd ar wahanol adegauír flwyddyn. Y cynhaeaf gwair oedd yn gwneud y gwahaniaeth mwyaf i bresenoldeb, ond roedd yna hefyd dasgau pwysig eraill, megis codi tatws.
Maeír enghraifft ymaín dod o Ysgol Llwydiarth yn 1889...

Digging potatoes
25 Hydref
1889
School diary entry
"Owing to the fact that several of the children were at home digging potatoes the attendance for this week was very scanty, the average being only 12.7".
Nid oedd pethauín well yn yr ysgol yn 1893...
 
23 Mehefin
1893
School diary entry "Only seven children this morning. Many of the children stay at home when they please, which is and has been very often the case".

Roedd gan y rhan fwyaf o ysgolion 'Swyddog Presenoldeb' oedd fod i wneud yn siwr fod plant yn mynd iír ysgol yn rheolaidd, ond roedd llawer ohonynt yn dda i ddim yn gwneud y gwaith yma. Roedd pennaeth Ysgol Llwydiarth yn ysgrifennuín gyson at y Swyddog Presenoldeb yn 1888 ynglyn ‚ bachgen na wnaeth fynychuír ysgol am 15 mis, ond ni wnaeth y Swyddog Presenoldeb ei hunan ymweld ‚ír ysgol am 9 mis !
Dyma ddarn o ddyddiadur Ysgol Pen-y-bont Fawr yn 1891 ac maeín darllen "Mr Thomas the Attendance Officer called on Friday afternoon. It is more than a year since he called before this".
Mae un arall o 1898 yn darllen "The Attendance Officer visited; 48 present, 34 absent".
Yn 1887 gofynnodd yr ysgol iír plismon lleol ymweld ‚ rhieni a "the result was 34 old offendors were made to attend" !

Yn Űl i ddewislen ysgolion Llanfyllin.

 

Policeman at the door
Yn Űl i dop
Ewch i ddewislen Llanfyllin