Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Llanfair Caereinion
Mapiau Fictoriaidd
 
  Tregynon yn 1902  
 

Maer map yma yn rhan o fap a oedd ar raddfa 6 modfedd = 1 filltir yn 1902. Mae mwy o fanylion or dref ar y map yma na map 1836, a gallwn weld mwy or pentref ei hunan a rhai or newidiadau a ddigwyddodd yn ystod teyrnasiad hir y Frenhines Fictoria.

 
 
  Pentref bach gweledig oedd Tregynon o hyd ar ddiwedd teyrnasiad y Frenhines Fictoria. Roedd yna felin ddwr ac efail yno fel y rhan fwyaf o bentrefi gwledig. Serch hynny gallwn weld or map fod yna newidiadau wedi digwydd.  
  Mae yna ysgol yn y pentref nawr. Roedd hyn yn bwysig iawn i blant y pentrefwyr cyffredin oedd yn gweithio ar yr ystd leol. Roedd yr ysgol yn cynnig mwy o gyfleoedd ir plant yma pan fyddent wedi tyfu. Yn hytrach na chael dyfodol o ddim ond gweithio ar y tir, roedd plant yn cael digon o addysg iw galluogi i wneud rhywbeth gwahanol gydau bywydau os yr oeddynt eisiau.  
  Cymharwch gyda map o Dregynon yn 1836..  
 

Yn l i ddewislen map Llanfair Caereinion

Yn l i'r top
Ewch yn l i dudalen ddewis Llanfair