Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Llanfair Caereinion
Mapiau Fictoriaidd
 
  Tregynon yn 1836  
 

Maer map a welwch chi yma yn ddarn o fap Arolwg Ordnans wedii wneud i raddfa o 1 fodfedd = 1 filltir yn 1836. Er nad oes llawer iawn o fanylion arno maen rhoi syniad i ni or ardal ar ddechrau oes Fictoria.
Maer ffordd y maer map wedii liwio yn rhoi syniad da iawn i ni o sip y dirwedd. Wrth edrych ar hwn gallwch weld bod Tregynon wedi datblygu ar lethr ar y ffordd syn cysylltur Drenewydd a Llanfair Caereinion.

 
 
 

Yng nghornel gwaelod chwith y map gallwch weld Neuadd Gregynog oedd yn ganolbwynt i std bwysig. (Gallwch weld y neuadd fel ag yr oedd ar adeg tynnur llun yma). Byddai llawer or ffermwyr lleol yn denantiaid ir ystd. Byddai llawer or plant lleol wedi mynd yno i weini pan fyddent yn ddigon hen, yn gweithio fel gweision yn y ty ar gerddi.

Gallwch weld y ffordd y mae parciau Gregynog wediu plannu gyda choetiroedd er mwyn creu golygfeydd hardd or ty. Mae hyn wedi parhau dros y blynyddoedd. Y tirfeddiannwr fyddai un or dynion a fyddai wedi bod yn gyfrifol am redeg y sir ar ran y Frenhines drwy wasanaethu fel Ynad Heddwch.

 
  Cymharwch gyda map o Dregynon yn 1902..  
 

Yn l i ddewislen map Llanfair Caereinion

Yn l i'r top
Ewch yn l i dudalen ddewis Llanfair