Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Llanfair Caereinion
Trosedd a chosb
 
  Mewn stad o lwgu !
Geirfa
 

Yn debyg iawn i heddiw, roedd Sir Drefaldwyn ar ddechrau oes Fictoria ar y cyfan yn amser heddylchlon. Serch hynny roedd gan PC Jones droseddau iw datrys, a charcharorion iw cludo ir llys yn y Goat Inn neu Drefaldwyn. Roedd yna rai pethau iw gwneud y byddain siwr ou hystyried yn rhai annifyr.

Maer darn yma oi journal a welwch chi nesaf yn ein hatgoffa bod y cyfnod ar ddechrau oes Fictoria yn galed iawn ir bobl dlawd yn y gymdeithas yn arbennig i deuluoedd lle nad oedd neb yn gallu gweithio.

Ynadon Heddwch dynion addysgiedig oedd yn berchen ar eiddo oedd yn cynnal digwyddiadau sirol ar ran y Frenhines.
 
 
  extract from PC Jones journal
  Maen darllen:
"I was ordered by the Revd. S Richards to visite [visit] the house of Catharina Morris. The report was givien [given] that her & 4 children was in a state of starvation. I reported the surcumstances [circumstances] to the overseer of the Parish"
 
  Byddair teulu tlawd hwn, yn fwy na thebyg, yn cael ei gynorthwyo gan Oruchwyliwr y Tlawd a fyddai, gan amlaf, wedi trefnu ir teulu mynd ir tloty. (Er mwyn gweld mwy am dlotai ewch ir darn am Dlotai sydd yn y rhestr o bynciau). Sylwch fod PC Jones yn cymryd gorchmynion oddi wrth y ficer oedd yn l y tebyg yn Ynad Heddwch. Nid oedd ganddo uwch swyddog wedii leoli gerllaw. Fel y gallwch weld roedd Cwnstabl Jones yn gallu darllen ac ysgrifennu ond yn debyg iawn i ni heddiw roedd yn cael trafferth sillafu!  
  Yn l i Journal Cwnstabl Jones..  
  Yn l i ddewislen Trosedd a Chosb Llanfair Caereinion
Yn l i'r top
Ewch i ddewislen Llanfair Caereinion