Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Llanfair Caereinion
Trosedd a chosb
 
  Symud pobl ymlaen  
 

Un or cofnodion syn ymddangos amlaf yn journal PC Jones' yw "Nothing to report". Maen rhaid ei bod yn ardal dawel iawn ar ddechrau oes Fictoria, ond roedd yn treulio llawer iawn oi amser yn holi ynghylch pobl ddiethr yn yr ardal.
Yr hyn oedd yn pryderu tirfeddiannwyr oedd na fyddai pobl ddieithr oedd yn teithio drwyr ardal efallai yn gallu cynnal eu hunain, ac yn hawlio arian oddi wrth y sawl oedd yn Goruwchwylior Tlawd yn yr ardal leol. Roedd pob un or tirfeddiannwyr lleol yn gorfod talu trethi ir tlawd ac nid oeddynt am i hyn gynyddu, fel y byddain gwneud pe bai mwy o bobl yn ei hawlio.
Yn ystod yr adeg yma roedd llawer o fasnachwyr tlawd yn teithio ar droed ir farchnad, a phobl dlawd yn teithio yn chwilio am waith. Mae journal PC Jones yn cofnodi hyn.

 
  Maer darn yma yn cofnodi pobl yr oedd yn dod o hyd iddynt mewn tai llety oedd yn teithio o amgylch Llanerfyl yn mis Hydref 1847. Maer darn yn darllen:
"2 men & two women pedlers. One Hardware seller, one Book Seller one Hat Seller"
 
  extract from PC Jones' journal
  Maer darn yma o fis Chwefror 1848 yn darllen:
"One sweep wife & 2 childrens. One Earthenware Seller"

Ymysg pobl eraill y soniodd PC Jones sn amdanynt oedd gwneuthurwyr hetiau, gwerthwyr fferins, hogwyr rasel, rhai oedd yn gwerthu dillad, masnachwyr menyn a 2 Bregethwr y Mormoniaid.
.
 
  Yn l i Journal Cwnstabl Jones..  
  Yn l i ddewislen Trosedd a Chosb Llanfair Caereinion
Yn l i'r top
Ewch i ddewislen Llanfair Caereinion