Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Llanfair Caereinion
Mapiau Fictoriaidd
 
  Manafon yn 1902  
 

Maer map yma yn rhan o fap a oedd ar raddfa 6 modfedd = 1 filltir yn 1902. Mae mwy o fanylion or dref ar y map yma na map 1836, a gallwn weld mwy or pentref ei hunan a rhai or newidiadau a ddigwyddodd yn ystod teyrnasiad hir y Frenhines Fictoria.

 
  map of Manafon in 1902
  Y peth cyntaf iw sylwi arno yw nad ywr gymuned wedi newid llawer ers 1836. Maer rhyd a fu yno am ganrifoedd wedii mynd ac yn ei lle mae pont ond mae yna bompren wrth y ficerdy. Er bod Manafon yn bentref bychain iawn, mae efail yno (wedii nodi Smy.) a thafarn yn y pentref (wedii nodi P.H.).  
  Manafon church Roedd ysgol y pentref yn bwysicach ar gyfer newid bywydau pobl yn ystod teyrnasiad Fictoria (nodi Sch.) Gellir ei gweld ger yr eglwys (a ddangosir yma). Yn debyg iawn i Gastell Caereinion a phentrefi gwledig eraill roedd yr ysgol newydd yn cynnig cyfleoedd i blant or teuluoedd tlotaf pan fyddent yn tyfu. Yn hytrach na pheidio chael unrhyw fath o fywyd mewn unrhyw le heblaw am weithio ar y tir, roedd plant yn cael digon o addysg i fedru gwneud rhywbeth gwahanol gydau bywydau.
.
 
  Cymharwch gyda map o Fanafon yn 1836..  
 

Yn l i ddewislen map Llanfair Caereinion

Yn l i'r top
Ewch yn l i dudalen ddewis Llanfair