Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Llanfair Caereinion
Mapiau Fictoriaidd
 
  Manafon yn 1836
Geirfa
 

Maer map a welwch chi yma yn ddarn o fap Arolwg Ordnans sydd wedii wneud yn fwy ar raddfa 1 fodfedd = 1 filltir yn 1836. Er nad oes llawer o fanylion maen rhoi syniad i ni or ardal ar ddechrau cyfnod Fictoria.
Maer map wedii liwio ac maen rhoi syniad da i ni o sip y dirwedd. Or map yma gallwch weld fod Manafon wedi tyfu wrth ymyl rhyd yn yr afon a gafodd ei amddiffyn yn y canol oesoedd fel cadarnle gyda mwnt.

Rhyd man mewn afon lle y maer dwr yn ddigon isel i chi fedru cerdded trwyddo neu groesi mewn cerbyd
 
 
  Map of Manafon in 1836
  Nid oes pont o hyd ym Manafon ar ddechrau teyrnasiad y Frenhines Fictoria, ac maen rhaid fod hyn wedi creu problemau wrth deithio yn y gaeaf pan oedd dwr yr afon yn uchel. Y bont agosaf ar y map ir De Orllewin, maer bont agosaf ar y map yn y Felin Newydd.  
  Ar yr adeg yma gallwch weld fod pobl yn byw mewn dyrnaid o ffermydd bychain a bythynnod. Dim ond eglwys ac ychydig o dai sydd ym Manafon.  
  Cymharwch gyda map o Fanafon yn 1902..  
 

Yn l i ddewislen map Llanfair Caereinion

Yn l i'r top
Ewch yn l i dudalen ddewis Llanfair