Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Llanfair Caereinion
Trosedd a chosb
 
Gwyddelod yn yr ardal  
 

Ymysg y bobl dlawd a symudwyd ymlaen gan Cwnstabl Jones oedd grwp o Wyddelod. Mewn ardaloedd gwledig fel Sir Drefaldwyn maen rhaid mai rhywbeth anghyffredin iawn oedd gweld teuluoedd cyfan o Wyddelod yn byw yng nghefn gwlad. Roedd y Gwyddelod yn gweithio drwy adeiladu camlesi a rheilffyrdd, ond roedd y bobl dlawd hyn yn hollol anobeithiol.
Roedd yn amser o newyn ofnadwy yn Iwerddon ac mewn cyfnod o anobaith llwyr, roedd pobl weithiau yn gwerthu pob peth oedd ganddynt er mwyn teithio allan o Iwerddon ac osgoi llwgu i farwolaeth.

Daeth PC Jones ar draws grwpiau o Wyddelod pan oedd yn gweithio ym Machynlleth. Yn debyg iawn ir rhan fwyaf o bobl mewn ardaloedd gwledig roedd yn ddrwgdybus o bobl ddieithr, yn enwedig pobl o dramor nad oedd yn gallu cynnal eu hunain.

 
  Maer darn a welwch chi yn cofnodir hyn a wnaeth pan ddaeth ar draws Gwyddelod ar y ffordd o amgylch Llanerfyl ym Mawrth 1848. Maen darllen:-
"I remooved [removed] the above mentioned lot of Irish people out of my section in the direction of Llanfair".
 
  Wedi iddynt gyrraedd Llanfair Caereinion, nid oes amheuaeth iddynt gael eu symud ymlaen unwaith eto.
.
 
  Yn l i Journal Cwnstabl Jones..  
  Yn l i ddewislen Trosedd a Chosb Llanfair Caereinion
Yn l i'r top
Ewch i ddewislen Llanfair Caereinion