Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Llanfair Caereinion
Trosedd a chosb
 
Mwy am..
Sach yn llawn ieir
Glossary
 

Daeth Mary Jones o hyd iw gieir yn cael eu gwerthu yn y farchnad gan John Mountford or Ystog. Aeth i nl plismon a aeth ati i holi Mr Mountford. Cofnodwyd ei ddatganiad ef hefyd.
Dywedodd Mr Mountford wrth yr heddlu ei fod ef ai fam yn aml yn prynu dofednod gan ffermwyr a phobl lleol iw gwerthu yn y farchnad.

Dofednod adar dof, e.e. ieir, hwyaid, tyrcwn ac ati, syn cael eu cadw in bwydo ni u cig au hwyau.
 
 
 

Mae ei ddatganiad yn parhau i nodi:
"About eleven or twelve o'clock this day the prisoner came to the King's Head and enquired if I bought fowls - I replied that I did. I saw some fowls in a basket covered by a handkerchief on the horse block."
Prynodd Mr Mountford yr ieir oddi wrth Richard Powell ac roedd ar fin eu gwerthu pan ddaeth Mary Jones au hadnabod...

Ewch i weld yr hyn ddigwyddodd nesaf

picture of hen
  Yn l i ddewislen Trosedd a Chosb Llanfair Caereinion
Yn l i'r top
Ewch i ddewislen Llanfair Caereinion