Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Llanfair Caereinion
Mapiau Fictoriaidd
 
  Llanfair Caereinion yn 1836  
 

The Maer map Arolwg Ordnans a welwch chi yma wedii wneud yn fwy o faint ar raddfa 1 fodfedd = 1 filltir yn 1836. Er nad oes llawer o fanylion arno maen rhoi syniad da i ni or ardal ar ddechrau cyfnod Fictoria.
Maer ffordd y maer map wedii liwio yn rhoi syniad da iawn i ni o sip y dirwedd. Gallwch weld fod yr afon yn rhedeg trwy gwm cul yn y fan yma ac maen amlwg fod y dref wedi tyfu o amgylch man cyfleus i groesir afon.

 
 
  Maen siwr y gallwch chi weld sip y groes sef eglwys y plwyf syn sefyll yn y fynwent ger y bont. Dymar adeilad mwyaf yn y dref ar yr adeg yma. Hefyd gallwch weld nad oes yna unrhyw fylchau rhwng y tai, felly mae yna lawer o ailadeiladu wedi digwydd wedi tn 1758.  
  Wediu nodi gyda T.G. ar y map, mae dau dollty ar ffyrdd syn mynd i gyfeiriad y de ar gorllewin allan or dref. Dyma lle y byddai unrhyw un oedd yn teithio gydag anifail yn gorfod talu i ddefnyddior rhan nesaf or ffordd.  
  Cymharwch hwn gyda map or dref yn 1902..  
 

Yn l i ddewislen map Llanfair Caereinion

Yn l i'r top
Ewch yn l i dudalen ddewis Llanfair