Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Llanfair Caereinion
Mapiau Fictoriaidd
 
  Llanfair Caereinion yn 1902  
 

Maer map yma yn ddarn o fap sydd ar raddfa 6 modfedd = 1 filltir yn 1902. Mae mwy o fanylion ar y map yma na map 1836 or dref, a gallwn weld mwy or adeiladau a rhai or newidiadau sydd wedi digwydd yn ystod teyrnasiad hir y Frenhines Fictoria.

 
 
  Tref farchnad fach ywr dref o hyd gydag eglwys y plwyf yn y canol. Ailadeiladwyd yr eglwys yn ystod teyrnasiad y Frenhines Fictoria ac maer sip yn wahanol i fap 1836. Hefyd, mae yna lawer o gapeli yn y dref oedd yn rhoi cyfle yn awr i bobl leol addoli mewn ffordd wahanol. Roedd y capeli hyn hefyd yn trefnu llawer o weithgareddau eraill iw haelodau ac roedd popeth yn cael ei wneud yn y Gymraeg gan helpu i ddiogelur iaith ai thraddodiadau.  
  Mae tair ysgol wediu nodi ar y map (Dau wediu nodi gyda Sch.). Erbyn cyfnod y map yma roedd pob plentyn yn derbyn addysg, hyd yn oed plant y teuluoedd tlotaf. Roedd hyn yn meddwl fod ganddynt fwy o gyfle i wneud pob math o bethau pan fyddent yn tyfu. Roedd y plant oedd r gallu mwyaf yn mynychur Ysgol Sirol ac o bosib yn symud ymlaen i wneud gwaith proffesiynol. Yn 1902, roedd yna deuluoedd o hyd nad oedd yn gallu fforddio gadael iw plant aros yn yr ysgol am gyfnod mor hir.  
  Cymharwch gyda map or dref yn 1836..  
 

Yn l i ddewislen map Llanfair Caereinion

Yn l i'r top
Ewch yn l i dudalen ddewis Llanfair