Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Llanfair Caereinion
Mapiau Fictoriaidd
 
  Llanerfyl yn 1902  
 

Maer map yma yn rhan o fap a oedd ar raddfa 6 modfedd = 1 filltir yn 1902. Mae mwy o fanylion or dref ar y map yma na map 1836, a gallwn weld mwy or pentref ei hunan a rhai or newidiadau a ddigwyddodd yn ystod teyrnasiad hir y Frenhines Fictoria.

 
  map of Llanerfyl in 1902
  Ar ddiwedd teyrnasiad y Frenhines Fictoria cymuned fach wledig ywr pentref o hyd gydag eglwys, tafarn, melin yd ac efail. Nid oes yna unrhyw newidiadau mawr syn amlwg iw gweld ar y map.  
  Fel pob pentref arall yng Nghymru mwy neu lai, mae yna ysgol yn Llanerfyl nawr. Roedd hyn yn bwysig iawn i blant y pentrefwyr cyffredin oedd yn gweithio ar y tir. Roedd yr ysgol newydd yma yn gallu cynnig mwy o gyfleoedd ir plant yma pan fyddent yn tyfu. Yn hytrach na chael dyfodol o ddim ond gweithio ar y tir, roedd plant yn cael digon o addysg iw galluogi i wneud rhywbeth gwahanol gydau bywydau.  
  Cymharwch gyda map o Lanerfyl yn 1836..  
 

Yn l i ddewislen map Llanfair Caereinion

Yn l i'r top
Ewch yn l i dudalen ddewis Llanfair