Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Llanfair Caereinion
Mapiau Fictoriaidd
 
  Llanerfyl yn 1836  
 

Maer map a welwch chi yma yn ddarn o fap Arolwg Ordnans sydd wedii wneud yn fwy ar raddfa 1 fodfedd = 1 filltir yn 1836. Er nad oes llawer o fanylion maen rhoi syniad i ni or ardal ar ddechrau cyfnod Fictoria.
Maer ffordd y maer map wedii liwio yn rhoi syniad da iawn i ni o sip y dirwedd. Oddi yma gallwch weld bod Llanerfyl wedi datblygu yn debyg iawn i Lanfair lle mae man croesi ar draws Afon Banw.

 
  map of Llanerfyl in 1836
  Gallwch weld or map fod pentref Llanerfyl yn fach iawn ar yr adeg yma a dim ond eglwys a chlwstwr bach o dai oedd yno.  
  Mewn ardal fynyddig fel yma roedd y bobl yn byw mewn ffermydd bychain a bythynnod oedd ar wasgar. Byddai fwy neu lai pob un or bobl leol yn gweithio ar y tir mewn rhyw ffordd neun darparu gwasanaethau i ffermwyr megis y melinydd lleol (sylwch ar y felin wedii nodi Melin fach) neu gofaint.  
  Cymharwch gyda map o Lanerfyl yn 1902..  
 

Yn l i ddewislen map Llanfair Caereinion

Yn l i'r top
Ewch yn l i dudalen ddewis Llanfair