Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Llanfair Caereinion
Mapiau Fictoriaidd
 
  Castell Caereinion yn 1902  
 

Maer map yma yn rhan o fap a oedd ar raddfa 6 modfedd = 1 filltir yn 1902. Mae mwy o fanylion or dref ar y map yma na map 1836, a gallwn weld mwy or pentref ei hunan a rhai or newidiadau a ddigwyddodd yn ystod teyrnasiad hir y Frenhines Fictoria.

 
 
  Maer pentref bach yma wedi tyfu tipyn ond bach ydyw o hyd. Efallai maur newid pwysicaf yw ysgol y pentref. Erbyn diwedd teyrnasiad Fictoria roedd pob plentyn yn y plwyf yn mynd ir ysgol, hyd yn oed y plant or teuluoedd tlotaf. Roedd hyn yn meddwl y byddai ganddynt fwy o gyfleoedd pan fyddent wedi tyfu. Yn hytrach na chael dim dewis o fywyd yn unrhyw le arall heblaw am weithio ar y tir, roedd addysg yn rhoir cyfle iddynt wneud rhywbeth gwahanol gydau bywydau.  
  Cymharwch gyda map o Gastell Gaereinion yn 1836..  
 

Yn l i ddewislen map Llanfair Caereinion

Yn l i'r top
Ewch yn l i dudalen ddewis Llanfair