Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Llanfair Caereinion
Mapiau Fictoriaidd
 
  Castell Caereinion yn 1836  
 

The Maer map yma yn ddarn o fap Arolwg Ordnans sydd wedii wneud yn fwy ar raddfa 1 modfedd = 1 filltir yn 1836. Er nad oes llawer o fanylion arno maen rhoi syniad i ni o sut roedd yr ardal yn edrych ar ddechrau oes Fictoria.
Maer ffordd y maer map wedi;i liwio yn rhoi syniad da iawn i ni o sip y dirwedd. Wrth edrych ar y map gallwch weld bod pentref bach wedi tyfu ar godiad yn y tir lle mae dwy ffordd yn cwrdd.

 
 
  Sylwch cyn lleied o dai sydd ar y map. Maen amlwg mai ychydig iawn o bobl syn byw yn yr ardal wledig yma. (Edrychwch ar y graff poblogaeth ar gyfer y plwyf i weld faint oedd y boblogaeth yn ystod oes Fictoria).  
  Gallwch weld Neuadd Dolarddyn ar gerddi ar y map. Maer gerddin fwy na maint y pentref cyfan. Mae hyn yn rhoi rhywfath o syniad i ni or gwahaniaeth enfawr mewn cyfoeth yn ystod oes Fictoria rhwng y tirfeddianwyr ar teuluoedd oedd yn gweithio iddynt.  
 

Maer tollty wedii farcio gyda T.G. ar y map. Dyma lle y byddai unrhyw un oedd yn teithio gydag anifail yn gorfod talu i ddefnyddior rhan nesaf or ffordd.

Cymharwch gyda map o Gastell Gaereinion yn 1836..

 
 

Yn l i ddewislen map Llanfair Caereinion

Yn l i'r top
Ewch yn l i dudalen ddewis Llanfair