Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Llandrindod
Mapiau Fictoriaidd
 
  Llanllyr yn 1902  
 

Maer map a welwch chi yma yn ddarn o fap o 1902 ar raddfa 6 modfedd = 1 filltir yn 1902. Maer map yn dangos rhai or newidiadau sydd wedi digwydd yn Llanllyr yn ystod teyrnasiad hir y Frenhines Fictoria.

 

  1. Byddair tir comin i Ogledd a Der pentref wedi cael ei gau. Roedd y tir yma yn fwy na thebyg yn fwy cynhyrchiol bellach wedi iddo gael ei gau yn gaeau newydd ac roedd hyn yn golygu fod gweithwyr fferm lleol yn gallu pori eu defaid ar y comin am hirach.  
  2. Mae map y degwm yn 1840 yn dangos tyddyn bychan iawn or enw "Brynhorkin" yn y fan yma. Erbyn diwedd cyfnod Fictoria roedd wedi mynd yn llwyr.  
  3. a 4. Felly hefyd roedd y ddau dyddyn bychan ger y nant wedi diflannu or fan yma. Yn fwy na thebyg byddair sawl oedd wedi byw yno wedi symud i ffwrdd er mwyn ceisio chwilio am fywyd gwell yn rhywle arall.  
 

5. Maer felin a llyn y felin oedd yn sefyll wrth ymyl y nant ger pont Llanllyr, wedi diflannu ac maer Bridge End Inn wedii adeiladu.
.

 
  Cymharwch hwn gyda map or ardal yn 1840..  
 

Yn l i ddewislen mapiau Llandrindod

Yn l i dop
Ewch i ddewislen Llandrindod